Hvad er økologi?

Økologi er et ord, der blev opfundet i 1866 af den tyske biolog Ernst Haeckel. Han tog det græske ord oikos ('hus' eller 'husholdning') og ordet logos ('viden om') og slog dem samme til ordet økologi, som vi alle kender i dag.
Det kommer dermed nogenlunde fra samme sted om ordet økonomi, der også kommer af oikos, men her er sat sammen med ordet nomos, der betyder lov - og således bliver økonomi altså reglerne for styring af en husholdning.

Den ene er altså læren om hvordan det hele hænger sammen, den anden under hvilke forudsætninger det kan få lov at hænge sammen. Man kan ikke bruge den ene uden den anden og økonomi og økologi skal således også i et vist omfang hænge sammen.

Det er tankevækkende at ordene kommer fra den samme kilde, og er så tæt beslægtet, når man tænker på, hvor ofte økonomi og økologi bliver hinandens modsætninger i dagens debat, fordi økologiske produkter (især kød) ofte er lidt dyrere end konventionelle varer.

Økologi er læren om samspillet mellem de livløse dele af vores verden samt de levende. Det er altså sammenhængen mellem mennesker og sten, mellem larver og jord, mellem fugle og regn. Det har med andre ord ikke nødvendigvis nogen normativ karakter - eller sagt på en mere nede på jorden-agtig måde: der ligger ikke i økologien noget om at det nødvendigvis er godt i og for sig selv.

Økologien har senere udviklet sig til en tilgang til vores mad og vores natur, der tager højde for parametre som bæredygtighed og søger en balance mellem den måde vi påvirker naturen, og de ressourcer - som for eksempel mad - vi får igen.

Økologi er når man udviser respekt for den mad man producerer og nyder - uanset om der er tale om dyr eller planter.

Krav til økologi

For at noget er økologisk i Danmark, skal det leve op til visse krav. Når et produkt lever op til disse krav, så får det det røde ø-mærke, der er forbrugeres garanti for at varerne virkelig er økologiske. Økologiske varer er typisk lidt dyrere end andre varer, og derfor kunne man forestille sig, at firmaer kunne finde på at snyde og kalde ting økologiske, som ikke er økologiske. Ø-mærket er din garant for at det ikke sker.

Kravene til økologi er blandt andet:

  • Der må ikke indgå gensplejsede ingredienser i økologiske varer.

  • Økologiske varer må ikke have været udsat for ioniserende (bakteriedræbende) bestråling.

  • Indeholde andre tilsætningsstoffer end de af EU godkendte. Det betyder at der ofte ikke farve- og søde-stoffer i økologiske varer.

  • Er ikke udsat for sprøjtegifte, eller blevet hjulpet på vej af kunstgødning.

  • Mere generøse pladskrav til dyr der er holdt økologisk, samt krav om at dyrene skal have adgang til udendørs arealer.


Økologiske virksomheder bliver kontrolleret af staten mindst én gang årligt.

Hvis du spiser økologisk kød gælder det også, at dyrene ikke må have fået foder lavet af genmodificerede afgrøder.

Økologisk produkter hos Attmatr.dk 

Hos Attmatr har vi flere økologiske varer på hylderne, og arbejder frem mod en tydelig mærkning af de varer, der er certificeret økologiske.

Bandholm Frugtplantage, der fremstiller både vin, marmelade og most er alle varerne certificerede økologiske

Besøg Bandholm frugtplantage >
Bandholm frugtplantage


Hos Lovtrup, der holder til ved Tinglev i Sønderjylland driver man også gården økologisk. Her er der fokus på at fremtille marmelade af rabarber.

Besøg Lovtrup >

Lovtrup marmelade


 

 

 

 

Seneste indlæg:

Hampefrø