Vilkår

Velkommen til www.madmarkedet.dk - en nystartet online markedsplads for special- og kvalitetsfødevarer. Når du besøger denne hjemmeside eller gør brug af vores services accepterer du følgende vilkår designet til at opretholde og beskytte portalen og brugernes sikkerhed og omdømme. Disse services stilles til rådighed af Madmarkedet IVS, CVR: 36015152, og vilkårene træder i kraft d. 01.10.2014. Madmarkedet er klassificeret af Fødevarestyrelsen som en formidlingsvirksomhed i branchegruppen Postordre- og internetsalg m.m.

1. Generelt

Brugen af Madmarkedets services er betinget af, at du er myndig i henhold til gældende lov for din nationalitet, og kan dermed indgå en juridisk bindende aftale. Vi forventer, at du følger nogle regler. Når du gør brug af Madmarkedets services forpligter du dig til ikke at:

2. Forhandlervilkår

Vi tilskynder brugen af vores platform til at sælge fødevarer, men forlanger at du, i tillæg til de generelle betingelser og vilkår, indvilliger i at følge reglerne for advisering og salg:

3. Købsvilkår

I tillæg til de generelle vilkår binder du dig som køber til følgende købsvilkår:

4. Ansvar

I kraft af at Madmarkedet faciliterer salg og køb af fødevarer, er størstedelen af vores indhold genereret af vores brugere. Derfor kan vi ikke garantere for nøjagtigheden, kvaliteten, sikkerheden og lovligheden af brugernes indhold. Ej heller kan Madmarkedet garantere for den fortsatte og sikre adgang til vores ydelser eller hjemmeside. Du accepterer, ikke at holde Madmarkedet ansvarlig for andre brugeres udsagn eller handlinger på vores hjemmeside. Madmarkedet tager ikke ansvar for garantier, betingelser eller reklamationsydelser udstedt eksplicit eller implicit af vores brugere eller tredjeparter, hvilke alene er deres ansvar at indfri. Vi er ikke ansvarlige for tab i nogen form som fx penge, goodwill, omdømme eller skader påført som følge af brugen af vores hjemmeside eller ydelser, også selvom du advarer os i tide eller vi med rimelighed kunne have forudset sådanne tab.

5. Kompensation

Du accepterer at kompensere os fuldt ud for alle skader, tab eller omkostninger (inklusive udgifter til juridisk bistand) pådraget vores ejendomme, interesser, omdømme, mennesker, repræsentanter, datterselskaber og partnere, som følge af din krænkelse af disse betingelser og vilkår, gældende love eller tredjepartsrettigheder, eller ved din upassende brug af vores hjemmeside eller ydelser.

Hvis vi, til trods for ovenstående afsnit, bliver holdt ansvarlige over for dig eller en tredjepart, begrænses vores kompensation til dig som a) værdien af gebyrer overstiger ikke summen af gebyrer betalt af dig til os i de forgangne 12 måneder op til hændelsen, der er vores ansvar, eller b) en værdi på 750,- kr.

6. Gebyrer

Vi driver en gratis platform, hvor alle kan gennemse vores forhandleres udvalg og afsætte bestillinger, og hvor forhandlere kan administrere deres egne produkter. For at sikre den fortsatte drift, videreudviklingen af platformen og markedsføringen af vores forhandlernetværk, opkræver vi et gebyr på 10 % på listeprisen (eks. moms) alle produkter, hvilket er inkluderet i den listede pris. Hertil kommer bidraget til at dække forsendelsesomkostningerne til vores logistikpartner, hvilket beregnes dynamisk på baggrund af ordresammensætningen.

Vi forbeholder os retten til at ændre vores gebyrer til at være i overensstemmelse med vores driftsforhold. Ændringer vil blive adviseret på hovedsiden minimum 30 dage før de træder i kraft. Omkostninger og gebyrer til tredjeparter er ikke omfattet af denne tidsfrist.

7. Internationalt salg

Vi ønsker helhjertet at fremme internationaliseringen af god mad. Desværre understøtter vi på nuværende tidspunkt ikke bestillinger uden for Danmark. Hold dig imidlertid orienteret på vores hjemmeside, da vi aktivt forfølger muligheden for nå ud til alle gode madentusiaster uden for Danmarks grænser.